ULGA NA LEKI 2023 - DLA KOGO? TE LEKARSTWA DOSTANIESZ ZE ZNIżKą. TAK ODZYSKASZ WYDANE PIENIąDZE. JAKIE DOKUMENTY TRZEBA PRZYGOTOWAć?

Wideo. Rodzinny kapitał opiekuńczy

Ulga na leki 2023. Jak zdobyć dodatkowe pieniądze?

Dzięki tzw. uldze rehabilitacyjnej można odliczyć od dochodu (w przypadku podatników PIT) albo od przychodu (w przypadku osób opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym) wydatki na leki.

Zgodnie z zasadami wydatki te można odliczyć w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)

W związku z tym osoby niepełnosprawne i osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z tej ulgi jedynie wtedy, gdy suma tych wydatków na lekarstwa w danym miesiącu przekroczy 100 złotych.

Ulga na leki 2023. Na co przeznaczyć?

Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie lekarstwa, które zleci lekarz specjalista – bez znaczenia czy leki są związane ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność, czy z innymi chorobami.

Ulga rehabilitacyjna. Kto może odliczyć ulgę na leki?

Z ulgi na leki mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne. Zgodnie z prawem osobą niepełnosprawną jest osoba:

 • wobec której orzeczono jeden z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany albo lekki) według przepisów obowiązujących od 1998 roku,
 • której przyznano rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 • wobec której orzeczono niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 roku życia na podstawie odrębnych przepisów,
 • wobec której orzeczono niepełnosprawność na podstawie przepisów obowiązujących przed 1998 rokiem (tzw. grupy inwalidzkie).

Z kolei – jak wyjaśnia infor.pl – z ulgi mogą skorzystać osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (której roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej). Osobą tą dla podatnika może być:

 • współmałżonek,
 • dziecko własne,
 • dziecko przysposobione,
 • dziecko obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierb,
 • rodzic,
 • rodzic współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym, macocha,
 • zięć, synowa

Wydatki na leki. W jaki sposób je dokumentować?

Ze względu na ustalony limit wydatków na lekarstwa, konieczne jest zbieranie rachunków, faktur, paragonów za lekarstwa na wypadek ewentualnej kontroli fiskusa – podkreśla infor.pl. Należy zachować także kopie recept wystawionych przez specjalistę albo zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania konkretnych leków.

Co więcej – jeśli z ulgi rehabilitacyjnej korzysta osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną – dokument stwierdzający poniesienie wydatku uprawniającego do rozliczenia, może być wystawiony zarówno na osobę niepełnosprawną, jak i na osobę, która utrzymuje osobę niepełnosprawną.

Zobacz galerię

2023-05-23T08:48:24Z dg43tfdfdgfd