ZWOLNIENIE LEKARSKIE - NOWE ZASADY. CO SIę ZMIENIłO! PAMIęTAJ O TYM! ZOBACZ NAJNOWSZE ZASADY! OTO SZCZEGółY

Zobacz wideo: Tak wyglądają teraz kontrole zwolnień lekarskich. Oni są na celowniku ZUS

Zwolnienie lekarskie 2023 - zasady

Zwolnienie lekarskie jest udzielane wtedy, gdy ze względu na swój stan zdrowia nie mamy zdolności do wykonywania pracy i potrzebujemy spokoju w powrocie do pełnej sprawności. Oznacza to, że nie pracujemy, a zamiast tego staramy się wyleczyć. W tym czasie otrzymujemy 80% wynagrodzenia, choć wyjątek stanowi ciąża, gdy mamy zapewnione pełne wynagrodzenie.

Zwolnienie lekarskie online - jak je zdobyć?

Obecnie istnieje możliwość zapisania się na teleporadę i kontakt przez telefon lub chat z lekarzem. Mają oni prawo do wystawienia zwolnienia elektronicznego, nazywanego e-ZLA. E-zwolnienie lekarskie jest automatycznie wysyłane na nasz profil Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Takie ułatwienie jest niezwykle wygodne, a pracownik nie musi osobiście dostarczać pracodawcy e-zwolnienia.

Zwolnienie lekarskie 2023 po ustaniu zatrudnienia

Wydawać by się mogło, że chorobowe przysługuje wyłącznie w czasie pracy. Okazuje się jednak, że możemy mieć zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia. Z zasady ubezpieczenie zdrowotne trwa do dnia ustania stosunku pracy, jednak są przypadki, gdy możemy otrzymywać L4, choć nasza umowa się skończy. Dotyczy to momentu, gdy niezdolność do pracy pojawi się jeszcze w okresie wypowiedzenia. Wtedy zwolnienie lekarskie jest kontynuowane również po rozwiązaniu umowy o pracę, trwa zaś nie dłużej niż:

  • 182 dni;
  • 270 dni - dotyczy to wyłącznie przypadków gruźlicy oraz ciąży.

Zwolnienie lekarskie 3 dni wstecz - przykład

Lekarz ma prawo wystawić nam zwolnienie lekarskie wstecz. Oficjalnie jest tutaj jednak pewne ograniczenie. Możemy otrzymać maksymalnie zwolnienie lekarskie 3 dni wstecz względem dnia, w którym przeprowadzono badanie. Nie może jednak wystawiać go na dłuższy czas do tyłu, co trzeba uwzględnić, gdy planujemy wizytę lekarską, a nie poszliśmy przez kilka dni do pracy.

Zwolnienie lekarskie w ciąży

W przypadku ciąży obowiązują nas takie same zasady, jak przy normalnym zwolnieniu lekarskim. Inną kwestią jest jednak wynagrodzenie. Kobieta w ciąży otrzymuje pełne wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie, nie zaś 80%. Szczegóły dotyczące zakazów i pozwoleń znajdują się w kodzie i treści zwolnienia lekarskiego.

L4 kontrola ZUS - nieobecność i kto może dokonać kontroli?

Od tego roku zmieniły się zasady tego, jak przebiega na L4 kontrola ZUS. Nieobecność podczas weryfikacji, czy nie łamiemy przepisów, może zostać dokonana przez urzędników. Dlatego też lepiej wcześniej poinformować ZUS i pracodawcę, jeśli będziemy przebywać w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. A czy na L4 kontrola pracodawcy jest dopuszczalna? Sam nie może tego sprawdzać, ale jeśli ma on ponad 20 ubezpieczonych w zakładzie pracy, może wystąpić do ZUS z prośbą o przeprowadzenie kontroli.

Zwolnienie chorobowe 2023 - czego nie robić na L4?

W galerii przedstawiamy rzeczy, których nie wolno robić na L4!

Zobacz galerię

2023-05-23T08:53:20Z dg43tfdfdgfd