NOGI ZDRADZAJą SKłONNOść DO CIężKIEJ CHOROBY. TE OSOBY Są ZAGROżONE

Nowe badanie sugeruje, że nogi mogą zdradzić, czy dana osoba jest narażona na poważną, zagrażającą życiu chorobę serca. Naukowcy odkryli, że silny mięsień czworogłowy może być czynnikiem zmniejszającym ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca, co jest szczególnie istotne w przypadku chorych po zawale.

Zawał mięśnia sercowego jest najczęstszą przyczyną niewydolności serca - ciężkiej, przewlekłej choroby, która może prowadzić do śmierci. Jak wskazują statystyki, na niewydolność serca cierpi nawet 20% ludzi po 75. roku życia, szacuje się nawet, że w Polsce choruje ponad milion osób. Wiele z nich nawet o tym nie wie, bo objawy niewydolności serca mogą być trudne do wykrycia. Naukowcy odkryli, że wygląd/kondycja nóg może zdradzić predyspozycje do rozwoju tej groźnej choroby u osób po zawale.

Zobacz także

“Zawał serca to początek problemów”. Lekarz wymienia najważniejsze zalecenia

Nie tylko duszność. Niewydolność serca może nie dawać typowych objawów

Naukowcy:  "Silne nogi zmniejszają ryzyko niewydolności serca"

Poprzednie badania wykazały, że posiadanie silnego mięśnia czworogłowego wiąże się z niższym ryzykiem zgonu u pacjentów z chorobą wieńcową. W najnowszym badaniu przetestowano hipotezę, że siła nóg jest związana z niższym ryzykiem rozwoju niewydolności serca po ostrym zawale mięśnia sercowego. Badaniem objęto 932 pacjentów hospitalizowanych w latach 2007-2020 z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego, u których przed przyjęciem do szpitala nie występowała niewydolność serca oraz u których nie wystąpiły powikłania niewydolności serca podczas pobytu w szpitalu. Mediana wieku wynosiła 66 lat, a 753 uczestników (81%) stanowili mężczyźni.

Mierzono maksymalną siłę mięśnia czworogłowego jako wskaźnik siły nóg. Pacjenci siedzieli na krześle i napinali mięśnie czworogłowe tak mocno, jak to możliwe przez pięć sekund. Ręczny dynamometr przymocowany do kostki zarejestrował maksymalną wartość w kg. Pomiar wykonano na każdej nodze, a badacze wykorzystali średnią z obu wartości. Siłę wyrażono w stosunku do masy ciała, co oznacza, że siłę mięśnia czworogłowego w kilogramach podzielono przez masę ciała w kilogramach i pomnożono przez 100, aby uzyskać procent masy ciała. Pacjenci zostali sklasyfikowani jako "wysoka" lub "niska" siła w zależności od tego, czy ich wartość była powyżej, czy poniżej mediany (dla kobiet wynosiła 33% masy ciała, a dla mężczyzn 52% masy ciała).

W sumie 451 pacjentów miało niską siłę mięśnia czworogłowego, a 481 wysoką. Podczas średnio 4,5-letniej obserwacji u 67 pacjentów (7,2%) rozwinęła się niewydolność serca. Naukowcy przeanalizowali związek między siłą mięśnia czworogłowego (niska vs. wysoka) a ryzykiem rozwoju niewydolności serca. Analizę skorygowano o czynniki, o których wiadomo, że są związane z rozwojem niewydolności serca po zawale mięśnia sercowego, w tym wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, przebyty zawał mięśnia sercowego lub dusznicę bolesną, cukrzycę, migotanie przedsionków, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, chorobę tętnic obwodowych i chorobę nerek. Okazało się, że w porównaniu z niską siłą mięśnia czworogłowego, wysoki poziom siły wiązał się z niższym o 41% ryzykiem wystąpienia niewydolności serca.

Autor badania, Kensuke Ueno, fizjoterapeuta z Kitasato University Graduate School of Medical Sciences, powiedział: "Siła mięśnia czworogłowego uda jest łatwa do dokładnego zmierzenia w praktyce klinicznej" i dodał "Nasze badanie wskazuje, że siła mięśnia czworogłowego uda może pomóc w identyfikacji pacjentów z wyższym ryzykiem rozwoju niewydolności serca po zawale mięśnia sercowego, którzy mogliby wtedy otrzymać bardziej intensywny nadzór".

Naukowcy zaznaczają, że odkrycia wymagają weryfikacji w innych badaniach, ale sugerują, że trening siłowy obejmujący mięśnie czworogłowe powinien być zalecany pacjentom po zawale serca, aby zapobiec niewydolności serca.

Zobacz także

Wczesne objawy zawału serca są widoczne w stopach. Mogą uratować życie

Kardiolog: objawy "kobiecego" zawału serca różnią się od "męskiego"

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: "Leg strength and incidence of heart failure in patients with acute myocardial infarction" - Heart Failure 2023/ European Society of Cardiology (ESC).

2023-05-25T14:06:17Z dg43tfdfdgfd