WIęKSZA ILOść TRZEWNEJ TKANKI TłUSZCZOWEJ U OSóB W śREDNIM WIEKU POWIąZANA Z ROZWOJEM CHOROBY ALZHEIMERA - NOWE BADANIE

Szacuje się, że co piąta kobieta i co dziesiąty mężczyzna może w przyszłości zachorować na alzheimera (dane dla USA). Od lat naukowcy próbują zgłębić przyczyny i znaleźć skuteczne lekarstwo. Nowe badania wskazują na pewną rolę trzewnej tkanki tłuszczowej na 15 lat przed pierwszymi widomymi oznakami choroby.

Na dorocznym spotkaniu Radiological Society of North America (RSNA) naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis (USA) mają omówić wyniki swoich badań nad chorobą Alzheimera i możliwościami jej wczesnego wykrywania. Ich analizy sugerują, że choroba i jej pierwsze symptomy mogą być powiązane z tłuszczem brzusznym, a dokładniej rzecz biorąc z tłuszczem trzewnym. To rodzaj tkanki tłuszczowej, która otacza narządy wewnętrzne, takie jak wątroba, żołądek, serce, jelita itd. Ten typ tłuszczu został powiązany ze zmianami w mózgu, zachodzącymi nawet do 15 lat przed wystąpieniem najwcześniejszych objawów utraty pamięci w chorobie Alzheimera, czyli gdy jesteśmy jeszcze w średnim wieku.

Naukowcy, korzystając z danych uzyskanych dzięki rezonansowi magnetycznemu (MRI) oraz pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej (PET), przeanalizowali związek pomiędzy objętością mózgu i wychwytem amyloidu i tau a wskaźnikiem masy ciała (BMI), otyłością, insulinoopornością i zawartością tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej.

Chorobę Alzheimera wiąże się z nagromadzeniem w mózgu toksycznych białek o nazwie tau oraz beta-amyloid (uważa się, że tau i amyloid zakłócają komunikację między komórkami mózgowymi). Wysoki poziom tych białek oraz upośledzenie zdolności poznawczych stanowi podstawę do zdiagnozowania choroby neurodegeneracyjnej.

W badaniu wzięły udział 54 osoby w wieku od 40 do 60 lat, nie mające problemów w funkcjonowaniu poznawczym, ze średnim BMI wynoszącym 32. Uczestników poddano badaniom krwi, takim jak pomiar poziomu glukozy i insuliny, przeszli także test tolerancji glukozy. Objętość tłuszczu podskórnego i tłuszczu trzewnego zmierzono za pomocą rezonansu magnetycznego jamy brzusznej, sprawdzono też grubość kory mózgowej w tych miejscach, które są zwykle dotknięte chorobą Alzheimera, a badanie PET posłużyło do analizy tych miejsc mózgu, gdzie widać nagromadzenia blaszek amyloidowych i splątków białka tau. W tym ostatnich badaniu udział wzięły 32 osoby.

Zobacz wideo Zrozumieć Alzheimera - zobacz fragment filmu z eksperymentu

Tłuszcz trzewny a choroba Alzheimera

Badacze odkryli, że wyższy stosunek tłuszczu trzewnego do podskórnego był powiązany z większym wychwytem znacznika PET amyloidu w regionie, o którym wiadomo, że wcześnie ulega patologii w chorobie Alzheimera. Zależność ta była silniejsza u mężczyzn niż u kobiet. Naukowcy odkryli również, że wyższe pomiary tłuszczu trzewnego są powiązane ze zwiększonym obciążeniem stanem zapalnym w mózgu - donosi Radiological Society of North America.

- Zapalne wydzieliny tłuszczu trzewnego – w przeciwieństwie do potencjalnie ochronnego działania tłuszczu podskórnego – mogą prowadzić do stanu zapalnego w mózgu, co jest jednym z głównych mechanizmów przyczyniających się do choroby Alzheimera - wyjaśnia dr Mahsa Dolatshahi, współautorka badania.

- To badanie wskazuje na kluczowy mechanizm, dzięki któremu tłuszcz trzewny może zwiększać ryzyko choroby Alzheimera. Wyniki pokazują, że pierwsze zmiany w mózgu pojawiają się już w wieku 50 lat – do 15 lat przed wystąpieniem najwcześniejszych objawów choroby Alzheimera, takich jak utrata pamięci - mówi Cyrus A. Raji, doktor medycyny, profesor nadzwyczajny radiologii i neurologii, także autor badania.

Źródła: MedicalXPress.comRadiological Society of North America

2023-11-20T14:21:42Z dg43tfdfdgfd